Stone protection instructions

Natural stone can be partially subdivided into hard Akmens_Aizsardzibaand soft rocks. In the group of hard rocks belong granite, gneiss, quartzite and porphyry, while in the group of soft rocks – all types of marble, limestone, travertine and marble onyx.

Marble is a subtype of limestone, which is exposed to acidic substances; as a result the surface of the stone is affected. On the unpolished (faceted) stone it’s less obvious; while on the polished surface mat spots appear in a second and are almost impossible to clean. In this case the surface of the stone is to be repolished (if it’s possible in a given case). That’s why it’s advised to avoid acid containing liquid (vine, fruit juice, Coca-Cola, vinegar, lemon juice), as well as acid containing cleaning substance contact with marble surfaces.

 

It is not advised to use abrasive cleaning substances and hard brushes on marble surfaces, because they also can leave scratches and wales. Every surface of stone in bathroom is exposed to water; therefore they must be regularly treated with water and grease repelling substances.

The majority of kitchen top surfaces made of marble or granite needs to be treated with stone cleaners, which delay oil, grease and water permeation into work surfaces. If light stone surface gets in contact with deep coloring products (beets, cherry juice), it must be immediately cleaned with damp napkin.

Appropriate and regular stone care is the main condition so as natural stone ware look good and serve long. Even small scratches and mat surface will be less visible, if stone will be treated correctly and regularly, by using only for natural stone tailored cleaning and care substances. We recommend using “Lithofin” or “AKEMI” production.

gni

AKMENS Aizsardzība

Dabīgo akmeni var nosacīti iedalīt cietajos un mīkstajos iežos. Akmens_AizsardzibaPie cietajiem pieskaitāmi granīts, gneisi, kvarcīts un porfīrs, pie mīkstajiem visi  marmora veidi, kaļķakmens, travertīns un marmora onikss.

Marmors ir kaļķakmens paveids, kurš ir pakļauts skābi saturošu vielu iedarbībai, kā rezultātā tiek bojāta akmens virsma. Uz nepulēta (slīpēta)akmens tas ir redzams mazāk, bet uz pulētas virsmas vienā momentā parādās matēti traipi, kurus nav iespējams iztīrīt un akmens virsma ir jāpārpulē (ja vien tas konkrētajā situācijā ir iespējams). Tādēļ nepieciešams izvairīties no skābi saturošu šķidrumu (vīns, augļu sulas, koka – kola, etiķis, citronu sula ), kā arī skābi saturošu tīrīšanas līdzekļu saskari ar marmora virsmām.

Nav ieteicams marmora virsmu kopšanai izmantot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus un cietas birstes, kas tāpat var uz marmora virsmas radīt skrāpējumus un švīkas.
Visas akmens virsmas vannas istabās ir pakļautas ūdens iedarbībai, tādēļ tās ir nepieciešams regulāri apstrādāt ar ūdeni un taukus atgrūdošiem līdzekļiem.

Lielākā daļa virtuves darba virsmu, kuras izgatavotas no marmora vai granīta ir nepieciešams apstrādāt ar akmens kopšanas līdzekļiem, kuri aizkavē eļļas, tauku un ūdens iesūkšanos darba virsmā. Ja gaiša akmens virsma nonāk kontaktā ar stipri krāsojošiem produktiem (bietes, ķiršu sula), izveidojušos traipus nekavējoties jānotīra ar mitru salveti.

Pareiza un regulāra akmens kopšana ir galvenais nosacījums lai dabīga akmens izstrādājumi labi izskatītos un ilgi kalpotu. Pat nelielas skrambas un matēta virsma būs mazāk uzkrītoši, ja akmens tiks regulāri un pareizi kopts, izmantojot tikai dabīgajam akmenim paredzētos tīrīšanas un kopšanas līdzekļus. Mēs iesakām izmantot firmas ‘’Lithofin’’ vai ‘’AKEMI’’ produkciju.

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!